Šilumos siurbliai

Pramoninė šaldymo įranga, galinti vėsinti vandenį kondicionavimo sistemoms ir šildyti vandenį šilumos siurbliams, vadinama čileriais. Atšaldytas vanduo gali būti panaudojamas ne tik patalpų kondicionavimui, bet ir pramoninių procesų metu atsirandančiam karščiui ištraukti. Vandeniniai čileriai būna dvejopi:
1) aušinami oru;
2) aušinami vandeniu.
Pirmieji montuojami lauke, antrieji – patalpų viduje. Vieno tokio įrengimo pakanka aptarnauti didžiausius pastatus.