Spec. Paskirties Ventiliatoriai

Sprogimui saugūs ventiliatoriai – skirti oro, garų, dujų ar kitų medžiagų išpūtimui iš patalpų kuriose yra didelė sprogimo rizika dėl sprogių ar lengvai užsidegančių medžiagų.

Akustiniai ventiliatoriai, pasižymi žemu triukšmo lygiu įsiurbimo kanale ir į aplinką.

Dūmų šalinimo ventiliatoriai (dūmsiurbės), tai pramoniniai ventiliatoriai, kurie yra skirti priverstiniam degių produktų ir oro mišinių pašalinimui.

Oro sodintuvas (destratifikatorius) skirtas  besikaupiančią šilumą patalpų viršuje nukreipti į apačią.

Aukštoms temperatūroms atsparus kanalinis ventiliatorius naudojamas pašalinti karštą orą ir išmetamas dujas iš naudojamų patalpų

Įtraukimo ventiliatoriai yra skirti dūmams, dujoms ir lengvesnėms dulkėms ištraukti.