RMG mazgai ir jų priedai

Temperatūros reguliavimo (RMG) mazgai kartu su valdymo sistema yra skirti vėdinimo agregatų ir oro šildytuvų temperatūrai reguliuoti. Temperatūros reguliavimas atliekamas reguliuojant vandens srautą

RMG mazgai

Pavaros SSB

Pavaros SSC

Trieigiai vožtuvai VXP